Polsko-niemiecka konferencja (EZR)

24-26.01.2018 r.
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz, Centrum Edukacji i Spotkań

Więcej informacji, program i Formularz zgłoszeniowy: www.schloss-trebnitz.de/wp-content/uploads/2017/12/Trebnitz_Konferencja-EZR_Info_PL.pdf

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do dnia 14.01.2018 r.

Od

czasu ustanowienia przez ONZ Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014) wzrosło znaczenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR), także w Niemczech i Polsce, nawet jeśli polityczne i instytucjonalne warunki ramowe w obu krajach znacznie się od siebie różnią. Niezwykle istotne jest, by podejmować działania na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Na polsko-niemieckim pograniczu istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w EZR i edukację ekologiczną, które dysponują bogatą wiedzą oraz mają różnorodne zasoby, potencjał i wyzwania.

Celem konferencji jest nawiązanie transgranicznych kontaktów, umożliwienie wzajemnej wymiany i współpracy. W centrum zainteresowania znajdą się partnerskie regiony Brandenburgii i Wielkopolski, a tematem przewodnim będzie edukacja pozaformalna w epoce „Wielkiej Transformacji” (wg teorii Paula Raskina). Podczas konferencji nie tylko zostanie podjęta próba porównania sytuacji EZR w obu krajach, lecz także zostaną przytoczone przykłady dobrych praktyk oraz zaprezentowane wybranych źródeł dofinansowania polsko-niemieckich przedsięwzięć. Ważnym elementem programu będzie możliwość opracowania partnerskich projektów i zaplanowania kolejnych kroków współpracy. A wszystko to ma służyć wspólnemu kształtowaniu zmian.

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Zamek Trebnitz, Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e. V.) (www.schloss-trebnitz.de),
- Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V. (www.kreisau.de),
- Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia w Wielkopolsce.

Uczestnicy:
◦ przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji z obszaru ekologii oraz EZR,
◦ współpracownicy placówek kształceniowych, organizacji młodzieżowych, parków krajobrazowych oraz organizacji pozarządowych,
◦ aktywiści grup nieformalnych, osoby popularyzujące alternatywne modele życia,
◦ przedstawiciele lokalnej administracji partnerskich regionów z obu stron granicy.

Konferencja wspierana jest przez Brandenburskie Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

▼ Zeige Mehrere Informationen

Platz der Jugend 6, 15374
Trebnitz
24 Januar , Mittwoch 13:00

Mehrere Events In Kürzeren Zeit

 10 November , Samstag
 Event-Gasthof Zum Heiratsmarkt, Reitwein
 16 November , Freitag
 The Lakeside Burghotel zu Strausberg, Strausberg
 08 November , Donnerstag
 JobCenter Märkisch-Oderland Seelow, Seelow